Stockholm Jazz Festival


20161008 192908 563376

Roscoe Mitchell & Kikanju Baku

8 October 2016 (Stockholm Jazz Festival)
20161015 235812 206723

BJ The Chicago Kid

15 October 2016 (Stockholm Jazz Festival)
20161012 223719 538356

Alfredo Rodriguez Trio feat. Ganavya

12 October 2016 (Stockholm Jazz Festival)
20161016 003015 12376

Archie Shepp Quartet

15 October 2016 (Stockholm Jazz Festival)
20161016 002820 273790

Dee Dee Bridgewater

15 October 2016 (Stockholm Jazz Festival)