2010-07-02 Den Svenska Björnstammen from Peace & Love (1/3)

2010-07-02 - Den Svenska Björnstammen performs at Peace & Love, Borlänge
2010-07-02 - Den Svenska Björnstammen performs at Peace & Love, Borlänge
2010-07-02 - Den Svenska Björnstammen performs at Peace & Love, Borlänge